Header kec

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tanjung Selor Timur

A. RUKUN TETANGGA( RT ) DAN RUKUN WARGA ( RW )

Jumlah RT di Kelurahan Tanjung Selor Timur:

NO NAMA JABATAN
1 YAJI Ketua RT.001
2 PARIS,SE Ketua RT.002
3 JHON HENDRI,SPd. Ketua RT.003
4 MAYLISIAS WAN,SPd.m.Hum. Ketua RT.004
5 MUHAMMAD TAMIN Ketua RT.005
6 AGUS PARIANTO Ketua RT.006
7 TOTO N. HERMANTO,SE. Ketua RT.007
8 NANIK,S. Ketua RT.008
9 SAJIDI,SPKD. Ketua RT.009
10 YONO Ketua RT.010
11 MUHAMMAD ZAENUDDIN,S.Hi. Ketua RT.011
12 H.SAIPUL BAHRI,SPKP. Ketua RT.012
13 ERLANI Ketua RT.019
14 ELESON APUI Ketua RT.013
15 KUSWARI Ketua RT.014
16 KADARISMAN Ketua RT.015
17 LUKMAN Ketua RT.016
18 RUBEN ANYE Ketua RT.017
19 PAUJIAH Ketua RT.018
20 KUSNADI Ketua RT.020
21 NURHADI Ketua RT.021
22 MUSLIKIN Ketua RT.022
23 AGUS WINARTO Ketua RT.023
24 BERNABAS IBRAHIM,SH. Ketua RT.024
25 APOLO NARIS LAKA Ketua RT.025
26 BASRI Ketua RT.026 UPT Sepunggur
27 SRJOKO Ketua RT.027 UPT Sepunggur

Jumlah RW di KelurahanTanjung Selor Timur:

NO NAMA JABATAN
1 NATANIEL TARAJ Ketua RW.001
2 NURROHMAN Ketua RW.002
3 GUNAWAN Ketua RW.003
4 RANIMUN Ketua RW.004
5 ELOV APRIANUS Ketua RW.005
6 SYAMSUDIN IBRAHIM Ketua RW.006
7 SUGITO Ketua RW.007
8 SUHAMMAD Ketua RW.008